Agrarisch boekhoudkantoor: winstbepalingen voor zonne-energiesystemen, conversie van bedrijven, bedrijfsopvolging, aangiften successierechten en schenkingsrechten, landbouwboekhouding en nog veel meer.

Agrarisch boekhoudkantoor voor een gezonde groei

Een rijke oogst voor uw landbouwbedrijf

Als toekomstgerichte ondernemer hecht u waarde aan integraal belastingadvies en persoonlijke ondersteuning. HOGE & BERGHAUS is een ervaren partner en een efficiënt dienstverlener. Wij bieden agrarische bedrijven alle diensten van een modern belastingadvieskantoor.


'Agrarisch boekhoudkantoor' met traditie

Sinds 1998 mogen wij de beroepstitel 'Landwirtschaftliche Buchstelle' (Agrarisch boekhoudkantoor) voeren. Josef Hoge, beherend vennoot, heeft als landbouwerszoon een bijzondere band met de landbouw. Door zijn bijzondere kennis en ervaring op het gebied van belastingen voor de land- en bosbouw is hij een waardevolle deskundige aan uw zijde. Als agrarisch boekhoudkantoor ondersteunen en adviseren we bedrijven uit alle sectoren zoals akkerbouw, melkvee, rundvee, varkenshouderijen, boomkwekerijen, bosbedrijven en ondersteunende activiteiten zoals zonne-energiesystemen, biogas- en windenergie-installaties, rechtstreekse verkoop, etc., met onderstaande diensten:

Agrarisch boekhoudkantoor

De diensten voor de agrarische sector in een oogopslag

 • Financiële boekhouding volgens het agrarisch boekhoudkundig systeem (branche-oplossing)
 • Begeleiding bij fiscale en sociale zekerheidsaudits
 • Loonadministratie inclusief de bijzonderheden voor seizoenskrachten
 • Opstelling van bedrijfseconomische BMEL-jaarrekeningen (Duits ministerie voor voedsel en landbouw)
 • Opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en -verklaringen
 • Advisering en ondersteuning bij speciale vraagstukken op het gebied van land- en bosbouw
 • Bijstand bij bezwaar- en financieelrechtelijke procedures
 • Ondersteuning bij gesprekken met de bank voor financieringen en investeringen
 • Advisering bij generatiewisseling (planning van bedrijfsopvolging) en oprichtingen
 • Winstbepaling volgens gemiddelde tarieven volgens. § 13a Duitse EStG (Wet op de inkomstenbelasting).
 • Advisering over toekomstige strategische oriëntatie
 • Begeleiding bij agrarische nevenactiviteiten

  Bovengenoemde diensten zijn slechts een greep uit ons aanbod. Neem bij vragen gerust vrijblijvend contact met ons op.

Het one-stop-shop-principe voor alle diensten heeft belangrijke voordelen voor u en het succes van uw bedrijf op lange termijn. Korte lijnen, snelle besluitvorming, goed onderbouwde gegevens en een samenwerking op basis van vertrouwen zijn de succesfactoren die uw toekomst veiligstellen.

Begeleiding bij speciaal belastingadvies

 • Ontwikkeling en bouwrijp-maken van bouwterreinen of -gebieden
 • Verplaatsing en vestiging van landbouwbedrijven
 • Oprichting van landbouwcoöperaties
 • Fiscale contractcontrole
 • Jaarrekeninganalyse
 • Bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverpachting

 

Tegoedbon

Uw persoonlijke tegoedbon

Uw eerste gesprek is gratis

Deze tegoedbon is geldig voor een eerste vrijblijvend gesprek. Wij ontmoeten u graag in ons kantoor te Ahaus om uw wensen, behoeften en ideeën te bespreken.

Link Laat ons weten wanneer u graag zou afspreken